Huisreglement

Op deze pagina kunt u ons huisreglement en verdere informatie vinden die van belang kunnen zijn als u bij ons patiënt wilt worden maar ook als u bij ons al patiënt bent.

Corona-reglement
In verband met corona willen wij graag onze patiënten en onze medewerkers zo goed mogelijk helpen en beschermen. Daarom hebben wij een speciaal beleid opgesteld om dit te waarborgen.

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
 1. Ook al heeft u een afspraak, BLIJF THUIS als u last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38 C)) heeft of als u samenwoont met iemand met bovengenoemde klachten ook al heeft u een afspraak. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.
 2. BLIJF THUIS als u positief bent getest op Corona, of wanneer u minder dan 14 dagen geleden genezen bent van Corona;
  BLIJF THUIS wanneer bovenstaande geldt voor uw huisgenoot of een besmet iemand met wie u contact heeft gehad.
 3. Kom op tijd voor uw afspraak en kom niet te vroeg zodat de wachtruimte zo min mogelijk bezet is.
 4. Kom zo veel mogelijk alleen op uw afspraak.
 5. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 6. Houd 1,5 meter afstand met elkaar (ook tot de balie).
 7. Schud geen handen met elkaar.
 8. Voorkom contact met deuren, tafeloppervlakken, stoelen en dergelijke.
 9. Recepten en verwijzingen worden bij voorkeur digitaal doorgestuurd naar de specialist/ apotheek.
 10. Wij accepteren alleen contactloze betalingen.

Aanmelding
Allereerst vult u een gezondheidsvragenlijst in welke u ontvangt voor aanvang van uw eerste bezoek. Tijdens uw eerste bezoek (consult of intake) bespreken wij uw wensen en/ of klachten en voeren wij een mondonderzoek uit. Als er behoefte is aan aanvullend onderzoek vervaardigen wij eventueel gebitsmodellen, röntgenfoto’s en kleurenfoto’s.
Afhankelijk van onze waarnemingen tijdens uw eerste bezoek stellen wij voor u een individueel behandelplan op. Het kan voorkomen dat er voor uw mond meerdere behandelmogelijkheden zijn.
Als blijkt dat uw mond gezond is en geen behandeling behoeft, plannen wij in u voor een reguliere controle.
Mocht een behandeling nodig zijn, wordt tijdens uw eerste of tweede bezoek uw persoonlijk behandelplan met u besproken waarin u in de gelegenheid wordt gesteld om met ons te overleggen wat voor u de juiste keuze is.

Afspraken
Wanneer u bij ons als patiënt bent aangemeld krijgt u een eerste afspraak.
Indien het blijkt dat u vervolgafspraken nodig heeft, krijgt u van ons een afsprakenkaart met daarop uw afspraakgegevens genoteerd.
Tijdens de reguliere controle voeren wij in principe geen behandeling en/ of gebitsreiniging uit in verband met de beperkte tijd dat is vrijgemaakt voor alleen het mondonderzoek.

Spoedgevallen
Bij spoedeisende hulp kunt u ons bellen tijdens onze reguliere openingstijden. Belt u buiten onze openingstijden om? Luister dan ons antwoordapparaat af zodat u vervolgens contact kunt opnemen met de dienstdoende tandarts in onze regio.

Wijzigen van de afspraak
Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te kunnen komen is het uiteraard mogelijk deze te wijzigen. Houdt er echter rekening mee dat u dit tijdig doet zodat wij de gereserveerde tijd kunnen gebruiken om andere patiënten te helpen. Als u te laat uw afspraak wijzigt zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Echter doen wij dit niet wanneer wij alsnog de gereserveerde tijd zelf kunnen opvullen. Daarom dient u uw afspraak minimaal 2 werkdagen van tevoren te wijzigen.

Persoonlijke wijzigingen
Om u goed te kunnen helpen is het van belang dat u ons tijdig op de hoogte houdt van uw persoonlijke wijzigingen. Bent u bijvoorbeeld onlangs bij een medisch specialist geweest of is er een verandering omtrent uw gezondheid en/ of medicatie? Geef dit dan aan tijdens uw eerstvolgende bezoek.
Houdt ons tevens op de hoogte bij wijzigingen omtrent uw verzekering en/ of contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betalingen
Uw kosten die bij ons worden gemaakt declareren wij via de medische factureerservice Infomedics. Infomedics verhaalt uw kosten direct bij uw zorgverzekeraar. Indien uw kosten, gedeeltelijk of volledig, niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed ontvangt u een acceptgiro van Infomedics met het nog door u te betalen bedrag. Tevens is er ook de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar of factureringsbedrijf, direct af te rekenen.

Klachtenregeling
Tandzorg Buiksloot hecht veel waarde aan haar behandelwijze van haar patiënten. Hoewel wij vinden dat onze patiënt met de best mogelijke zorg geholpen dienen te worden kan dit door u als patiënt toch anders worden ervaren.
Bent u om de een of andere reden ontevreden over onze zorg? Laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten zodat wij met u hier in gesprek over kunnen gaan. Patiënttevredenheid vinden wij erg belangrijk in onze zorgsector en daarom streven wij er dan ook naar om uw klacht samen met u op te lossen.
Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) waar wij samen ook terecht kunnen met uw klacht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Mobiele telefoon
Graag verzoeken wij u om uw mobiele telefoon op stil-modus te zetten in onze wachtruimte en/of behandelkamer.

Patiënt worden? Schrijf u nu in!